BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

10 sierpnia, 2023

Aktualności

Wśród wielu rzeczy, o które należy zadbać podczas przygotowań do podróży, jest wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), gwarantującej podstawową opiekę medyczną podczas pobytu za granicą – w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jak ją uzyskać? Co nam daje? Czy taka ochrona jest wystarczająca? O tym w poniższym artykule.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – czym jest?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do bezpłatnego korzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą w krajach objętych tym systemem (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). 

EKUZ nie jest dokumentem obowiązkowym, ale warto go mieć, by wyjazd turystyczny, bądź służbowy, nie skończył się nieprzewidzianymi wydatkami za konieczność skorzystania z usług medycznych podczas pobytu za granicą.

Co pokrywa EKUZ?

W ramach karty EKUZ, podróżujący ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje ono w danym kraju. Ma takie same przywileje i obowiązki, jak mieszkańcy państwa, w którym przebywa. Każde zdarzenie losowe, które wymaga zastosowania pomocy medycznej – takie jak wypadek, kolizja, nagła choroba, kontuzja i inne – zostanie rozliczone na preferencyjnych warunkach, jeśli poszkodowany okaże EKUZ.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

By uzyskać kartę EKUZ, należy złożyć odpowiedni wniosek w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej, bądź jego delegaturze. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem poczty tradycyjnej bądź elektronicznie – przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) lub Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Wzór wniosku dostępny jest na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osobiście

Należy udać się osobiście do oddziału NFZ lub uprawnionej delegatury, a następnie wypełnić, podpisać oraz złożyć wniosek. Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że kartę EKUZ otrzymamy „od ręki”, co jest istotne zwłaszcza wtedy, gdy wyjazd ma szybki termin realizacji. Na wizytę najlepiej jest wcześniej umówić się telefonicznie, można także przynieść gotowy, wypełniony wniosek.

Poczta tradycyjna

Wniosek można przesłać także pocztą tradycyjną, na adres danego oddziału NFZ. Najlepiej, jeśli będzie to przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że dokumenty dotarły we właściwe miejsce.

Elektroniczna skrzynka nadawcza (ePUAP)

Należy zalogować się do serwisu, przejść do katalogu „zdrowie” i wypełnić odpowiedni wniosek. Zostanie on rozpatrzony w ciągu 5 dni roboczych (w okresie od czerwca do września termin ten wydłuża się do 10 dni roboczych), a karta EKUZ trafi pocztą pod wskazany we wniosku adres.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Chcąc złożyć wniosek przez IKP, należy zalogować się do serwisu, wejść w zakładkę „moje konto” i wyszukać informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym, pod którymi znajduje się opcja wypełnienia i przesłania wniosku. Jest on rozpatrywany w ciągu 5 dni roboczych (w okresie od czerwca do września do 10 dni roboczych), a informację o wygenerowaniu karty, bądź też odmowie jej wydania, znaleźć można w wiadomościach IKP.

Ubezpieczenia Tarnów

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Warto pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji medycznych i zakres jej ochrony jest mniej lub bardziej ograniczony, w zależności od kraju, w którym jest respektowana. Może dotyczyć to przejazdu karetką, operacji, usług stomatologicznych i wielu innych sytuacji, w przypadku których konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów lub całkowite ich pokrycie z własnej kieszeni. Dlatego, aby zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo podczas podróży, należy rozważyć dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Wykupuje się je jednorazowo przed każdym wyjazdem i co istotne – działać może podczas podróży zagranicznych na całym świecie.

Ubezpieczenie turystyczne powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i charakteru wyjazdu. Prócz kosztów leczenia i assistance obejmować może także ochronę NNW, OC, czy też odszkodowanie w razie kradzieży bagażu. Dobór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej może być kłopotliwy, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Meritum oferuje kompleksowe wsparcie w wyborze najlepszego rozwiązania, dzięki czemu można ze spokojną głową czerpać maksimum z każdego wyjazdu.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważnym dokumentem podczas podróży, umożliwiającym dostęp do podstawowej opieki medycznej w wielu krajach europejskich i kilku innych. Nie zapewnia jednak pełnej ochrony, dlatego warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Pozwoli ono uniknąć dodatkowych kosztów, zapewniając spokój i bezpieczeństwo podczas każdego wyjazdu.

INNE AKTUALNOŚCI

14 czerwca 2024

Aktualności

Zapraszamy na Loterię podczas V Krajowych Dni Pola w Boguchwale! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w specjalnej loterii, którą organizujemy […]

Czytaj dalej

9 czerwca 2024

Aktualności

Liczba zachorowań na nowotwory systematycznie rośnie, co sprawia, że coraz więcej osób zmaga się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą […]

Czytaj dalej