Ubezpieczenie Inwestycyjne - Meritum Ubezpieczenia
BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie Inwestycyjne

Ubezpieczenie inwestycyjne, a inaczej mówiąc ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy to efektywny sposób na pomnożenie oszczędności. Jest to połączenie ubezpieczenia na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne- z jednej strony zabezpieczamy więc wskazane osoby, które na wypadek śmierci otrzymują pewne środki finansowe, natomiast gdy do zdarzenia inwestycyjnego nie dojdzie, otrzymujemy daną kwotę z inwestycji w fundusze inwestycyjne.

Zaznaczyć należy, że w przypadku rozmaitych wariantów, proporcje pomiędzy tymi dwoma celami mogą być różne- w niektórych ubezpieczenie na życie stanowić może jedynie kilka procent z całości.

Tego typu inwestycje wymagają regularnego wpłacania składki bądź też takie, w których można jednorazowo zainwestować większy kapitał. Są korzystne pod kilkoma względami- w trakcie trwania umowy można zmieniać fundusze z części inwestycyjnej składki, natomiast „podatek Belki” potrącany jest dopiero w momencie zakończenia umowy. W przypadku śmierci, pieniądze z polisy otrzymuje wskazana osoba, przy czym nie jest na nie nałożony podatek od spadków i darowizn. Ponadto środki zgromadzone w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie są dostępne dla komornika- jest więc to atrakcyjna forma ochrony kapitału, np. z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to więc idealny produkt łączący zalety zarówno inwestycji, jak i ubezpieczeń.

Unum
InterRisk Vienna Insurance Group
PZU
ERGO HESTIA
Wiener Vienna Insurance Group

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.