BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczanie pracowników

Ubezpieczenie pracowników to ochrona ludzi, dzięki którym działa każda firma. Jest dobrowolna składką na rzecz ochrony zdrowia a także nabywania i korzystania z praw, które określa zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym umowa

Należy zaznaczyć, że ubezpieczenia pracowników dzielimy na dwa rodzaje. Pracownik zatrudniony o pracę może zawrzeć indywidualną umowę ubezpieczeniową bądź skorzystać z polisy grupowej. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnych preferencji zarówno samego pracownika, jak i jego pracodawcy.

W wielu firmach funkcjonuje model grupowego ubezpieczenia pracowniczego, które jest bardzo atrakcyjne, zarówno pod względem szerokiego zakresu ubezpieczenia, jak i wysokości składek. Niekiedy specyfika firmy sprawia, iż pracodawca chcąc zapewnić maksymalną ochronę danemu pracownikowi, wykupuje na jego rzecz indywidualne ubezpieczenie- ma to miejsce w sytuacji zawodów narażonych na szczególne niebezpieczeństwo. W innych przypadkach, najczęściej stosowane są ubezpieczenia grupowe. Zapewniają one pracownikom ochronę na wypadek nieszczęśliwego wypadku, choroby lub uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie pracownicze nabywa się w konkurencyjnej cenie, która uzależniona jest od warunków umowy oraz ilości osób ubezpieczanych. Posiadanie takiej polisy niesie ze sobą wiele korzyści, dlatego jeżeli nie jest ona zapewniana z góry przez pracodawcę, warto nabyć ją w sposób indywidualny. Podpisując umowę w pojedynkę, warunki nabywanej polisy można elastycznie dobierać pod swoje wymagania, negocjować poszczególne stawki ubezpieczenia a także dodawać do polisy nowe warianty ochrony, wiąże się to jednak z nieco wyższa ceną usługi. Natomiast ubezpieczenie pracownicze czy grupowe nie daje takiej możliwości, ponieważ warunki z zakładem ubezpieczeniowym są określne przez pracodawcę.

Ubezpieczenie grupowe oraz indywidualne może być zawarte równolegle, w momencie wystąpienia szkody polisy te sumują się, zaś wypłacane świadczenie poszkodowanego jest dużo wyższe.

Unum
InterRisk Vienna Insurance Group
PZU
ERGO HESTIA
Wiener Vienna Insurance Group

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.