BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie majątkowe

Każdy biznes, niezależnie od wielkości, potrzebuje płynności finansowej, by mógł bez przeszkód funkcjonować oraz się rozwijać. Niestety zawsze istnieje pewne ryzyko i niekiedy wystarczy moment, by firmę dotknęły poważne straty finansowe, spowodowane nieoczekiwanymi zdarzeniami.

Każdy biznes, niezależnie od wielkości, potrzebuje płynności finansowej, by mógł bez przeszkód funkcjonować oraz się rozwijać. Niestety zawsze istnieje pewne ryzyko i niekiedy wystarczy moment, by firmę dotknęły poważne straty finansowe, spowodowane nieoczekiwanymi zdarzeniami. Na szczęście każde przedsiębiorstwo może właściwie się zabezpieczyć na tę okoliczność- służy temu ubezpieczenie majątkowe, jedno z najchętniej wybieranych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Zadaniem takiej polisy jest ochrona majątku osoby zawierającej umowę z zakładem ubezpieczeniowym, przy czym jego zakres jest szczegółowo określony i może dotyczyć ubezpieczenia nieruchomości, samochodu firmowego oraz mienia ruchomego, takiego jak chociażby sprzęt i maszyny, środki obrotowe w postaci gotówki, zapasów materiałów lub zapasów produkcyjnych, rzeczy osobistych pracowników przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenia majątkowe mogą obejmować również odpowiedzialność cywilną, w tym głównie- odpowiedzialność cywilną deliktową, dotyczącą szkód wynikłych z posiadania i użytkowania mienia; odpowiedzialność cywilną kontraktową, dotyczącą szkód powstałych na skutek niewywiązania się z umowy bądź jej niewłaściwej realizacji; odpowiedzialność cywilną dotyczącą szkód wynikłych z wadliwego wprowadzenia produktów na rynek.

Dzięki ubezpieczeniu majątkowemu możliwa jest rekompensata finansowa powstałych szkód, bez znacznego obciążenia firmy, dzięki czemu przedsiębiorstwo zachowuje swoją płynność finansową- to gwarancja szybkiej naprawy szkody, bez ponoszenia kosztów własnych. Ubezpieczenia majątkowe dają więc każdej firmie poczucie bezpieczeństwa i pełną swobodę działania w celu rozwoju swojego biznesu.

Unum
InterRisk Vienna Insurance Group
PZU
ERGO HESTIA
Wiener Vienna Insurance Group

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.