BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie uchroni przed nim, ale będzie istotną pomocą, gdy już do niego dojdzie. Jest to więc rozwiązanie dla każdego, zarówno dziecka, jak i dorosłego.

Wypadki chodzą po ludziach i mogą zdarzyć się każdemu w najmniej nieoczekiwanym momencie. Nie możemy się na nie odpowiednio przygotować, a jedyne, co możemy zrobić, to wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki niemu znacznie złagodzimy następstwa nieszczęśliwego wypadku, zwłaszcza te finansowe.

Zapewnia całodobową ochronę ubezpieczonego, w określonym umową zakresie- to gwarancja wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, a więc sytuacji, w których ubezpieczony odniósł jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu lub poniósł śmierć. W pierwszym przypadku odszkodowanie wypłacane zostaje ubezpieczonemu, w drugim natomiast rekompensatę otrzymują osoby wskazane podczas zawierania umowy ubezpieczenia.

W wariancie podstawowym  ubezpieczenie obejmuje zwykle takie wypadki, jak złamania kości, oparzenia, doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu. Można natomiast rozszerzyć go o dodatkowe elementy, np. rekompensata za pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji lub wykupienia recept. W przypadku braku ubezpieczenia NNW konsekwencje finansowe nieszczęśliwego wypadku mogą stanowić spore obciążenie dla poszkodowanego, dzięki niemu zaś mamy pewność realnej pomocy- my będziemy mogli wracać do zdrowia i sprawności, zaś nasi bliscy otrzymają finansowe wsparcie, gdy nas zabraknie.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków nie uchroni przed nim, ale będzie istotną pomocą, gdy już do niego dojdzie. Jest to więc rozwiązanie dla każdego, zarówno dziecka, jak i dorosłego.

Unum
InterRisk Vienna Insurance Group
PZU
ERGO HESTIA
Wiener Vienna Insurance Group

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.