BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia dla firm obejmują zarówno firmy należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i duże podmioty gospodarcze. To szeroka i kompleksowa oferta, dzięki której zabezpieczyć można m.in. mienie i OC firmy, życie i zdrowie pracowników, sprzęt i maszyny, transport oraz wiele innych aspektów związanych z prowadzoną działalnością.

Nasza oferta

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, płynącym z wielu stron. Mogą to być zdarzenia o charakterze losowym, ale także powstałe na skutek nieprawidłowo wykonywanej pracy bądź nieumyślnego wyrządzenia krzywdy, czy też działań osób trzecich. Przezorny zawsze ubezpieczony- warto więc wcześniej pomyśleć o odpowiedniej ochronie, dzięki czemu będziemy mogli liczyć na konkretną pomoc, w razie takiej konieczności.

Ubezpieczenie firmy to jeden z czynników, który w dużej mierze wpływa na stabilność finansową przedsiębiorstwa. Jednak każda firma jest inna- różni je nie tylko profil prowadzenia działalności, ale także wielkość, ilość zatrudnianych osób, plany na przyszłość i wiele innych elementów.  Przez to także i ryzyka są odmienne, mając bezpośrednie powiązanie z rodzajem prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie flotowe to korzystne rozwiązanie ubezpieczeniowe skierowane do firm i przedsiębiorstw posiadających kilka pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu. Dzięki niemu nie trzeba wykupywać osobnej polisy na każde auto, lecz skorzystać z jednej, zbiorczej na wszystkie pojazdy. Co więcej, mogą to być zarówno samochody osobowe, ciężarowe, jak i innego rodzaju pojazdy- każda polisa dobierana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę wielkość floty oraz rodzaj pojazdów.

Ubezpieczenia OC to najchętniej i najczęściej wykorzystywany przez firmy rodzaj zabezpieczenia. Krótko mówiąc, dzięki niemu ochroną objęte zostają szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem. Mogą to być zarówno szkody wyrządzone w wyniku czynu zabronionego, jak i powstałe na skutek niewykonania bądź niewłaściwego wykonania danej pracy.

Ubezpieczenie inwestycyjne, a inaczej mówiąc ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy to efektywny sposób na pomnożenie oszczędności. Jest to połączenie ubezpieczenia na życie z inwestycją w fundusze inwestycyjne- z jednej strony zabezpieczamy więc wskazane osoby, które na wypadek śmierci otrzymują pewne środki finansowe, natomiast gdy do zdarzenia inwestycyjnego nie dojdzie, otrzymujemy daną kwotę z inwestycji w fundusze inwestycyjne.

Ubezpieczenie grupowe zawierane jest przez pracodawcę bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową. Zakres ubezpieczenia jest proponowany przez przedstawiciela i odpowiednio modyfikowany oraz dopasowywany zarówno pod profil przedsiębiorstwa, jak i potrzeby oraz oczekiwania pracodawcy i pracowników

Każdy biznes, niezależnie od wielkości, potrzebuje płynności finansowej, by mógł bez przeszkód funkcjonować oraz się rozwijać. Niestety zawsze istnieje pewne ryzyko i niekiedy wystarczy moment, by firmę dotknęły poważne straty finansowe, spowodowane nieoczekiwanymi zdarzeniami.

Ubezpieczenie pracowników to ochrona ludzi, dzięki którym działa każda firma. Jest dobrowolna składką na rzecz ochrony zdrowia a także nabywania i korzystania z praw, które określa zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym umowa

Ubezpieczenie lotnicze to oferta skierowana przede wszystkim dla linii lotniczych oraz właścicieli wszystkich rodzajów statków powietrznych, takich jak samoloty, helikoptery, szybowce, lotnie, balony, spadochrony, drony i inne.

Prowadzenie firmy czy przedsiębiorstwa wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie finansowe

Unum
InterRisk Vienna Insurance Group
PZU
ERGO HESTIA
Wiener Vienna Insurance Group

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.