BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie OC i AC dla firm

Ubezpieczenia OC to najchętniej i najczęściej wykorzystywany przez firmy rodzaj zabezpieczenia. Krótko mówiąc, dzięki niemu ochroną objęte zostają szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem. Mogą to być zarówno szkody wyrządzone w wyniku czynu zabronionego, jak i powstałe na skutek niewykonania bądź niewłaściwego wykonania danej pracy.

Ubezpieczenie OC firmy dedykowane jest wszystkim podmiotom gospodarczym, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Zakres ubezpieczeń OC jest bardzo szeroki, natomiast wybór powinien być uzależniony od specyfiki, potrzeb i oczekiwań danej firmy. Może to być m.in. ubezpieczenie majątku lub mienia firmy w postaci budynków, lokali, maszyn i innych od wszelkich zdarzeń losowych, od włamania i kradzieży; dużą grupę ubezpieczeń stanowią także te dotyczące odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością- za wadliwe bądź niezgodne z umową wykonanie usługi, niewykonanie usługi, wadliwy produkt i wiele innych. To również ubezpieczenie AC na pojazd służbowy, stanowiący obecnie jeden z ważniejszych elementów większości firm.

Pomożemy Ci dopasować zakres ubezpieczenia OC i AC do Twojego biznesu. W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia najlepszych firm ubezpieczeniowych, dzięki czemu gwarantujemy rozwiązania najkorzystniejsze z możliwych.

Unum
InterRisk Vienna Insurance Group
PZU
ERGO HESTIA
Wiener Vienna Insurance Group

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.