BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie Zdrowie

Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w naszym życiu.

Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w naszym życiu. Coraz więcej osób decyduje się na zapewnienie kompleksowej opieki medycznej sobie i swoim bliskim. Co prawda większość osób korzysta z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego- każda osoba pracująca zobowiązana jest do comiesięcznego opłacania składek na ten cel, jednak bardzo długi czas oczekiwania na wizyty czy poszczególne zabiegi sprawia, że dodatkowo korzystają z polisy indywidualnej.

Prywatne ubezpieczenie na zdrowie to rodzaj dodatkowej usługi, która usprawnia korzystanie z usług medycznych, zapewniając szybki dostęp do wielu specjalistów, konsultacji, zabiegów medycznych, szczegółowych badań diagnostycznych, a nawet rehabilitacji czy szczepień. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż miesięczne składki ubezpieczeniowe są  stosunkowo bardzo niskie, w porównaniu do tego, ile musielibyśmy wydać, chcąc skorzystać z danych usług na własną rękę- szczególnie kosztowne są różnorakie zabiegi i operacje oraz sama hospitalizacja czy rehabilitacja.

Ubezpieczony, w ramach zawartej umowy ubezpieczeniowej i wnoszonych regularnie składek, otrzymuje bezpłatny bądź częściowo refundowany dostęp do wybranych placówek oraz określonych usług medycznych, w zależności od posiadanego zakresu ubezpieczenia. Do szerokiego katalogu świadczeń objętych ubezpieczeniem, w zależności od wybranego wariantu należą: podstawowa opieka lekarska, konsultacje lekarzy specjalistów, opieka pielęgniarska, badania laboratoryjne radiologiczne i czynnościowe, opieka stomatologiczna i inne.

Unum
InterRisk Vienna Insurance Group
PZU
ERGO HESTIA
Wiener Vienna Insurance Group

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.