BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie Turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne chroni przed nieprzewidzianymi wydatkami w trakcie trwania podróży

Niezależnie od tego, czy odbywamy podróż prywatnie, czy też służbowo, czy za główny środek transportu służy nam samochód, czy też samolot, czy wyjeżdżamy na kilka bądź kilkadziesiąt dni, czy jest to podróż krajowa, czy zagraniczna- w każdym z tych przypadków warto posiadać ubezpieczenie turystyczne, które zagwarantuje nam bezpieczeństwo i spokój w podróży.

Podczas wyjazdu jesteśmy narażeni na rozmaite trudności i problemy-  zatrucie pokarmowe, oparzenia słoneczne, złamana noga, zgubienie bagażu, powrót do kraju po wypadku i wiele innych- nie możemy wszystkiego przewidzieć, ale możemy być odpowiednio przygotowani na każdą ewentualność, dzięki wykupionej polisie turystycznej.

Ubezpieczenie turystyczne chroni przed nieprzewidzianymi wydatkami w trakcie trwania podróży, a niektóre z nich, zwłaszcza dotyczące leczenia za granicą, wcale nie są małe. Warto więc wykupić polisę, która stanowi stosunkowo niewielki koszt, niż martwić się w razie nieszczęścia. To właśnie koszty leczenia stanowią najważniejszy element polisy turystycznej- wizyty lekarskie, środki medyczne, leki, hospitalizacja, transport sanitarny oraz transport do kraju generują bardzo wysokie koszty, które w przypadku ważnej polisy turystycznej, do wysokości sumy gwarantowanej pokrywane są przez ubezpieczyciela. Ochronę tą rozszerzyć można o dodatkowe elementy, takie jak chociażby ochrona bagażu czy sprzętu elektronicznego. Polisa ta gwarantuje także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dzięki czemu my lub nasza rodzina otrzymamy odszkodowanie finansowe, gdy doznamy wypadku w efekcie którego odniesiemy trwały uszczerbek na zdrowiu bądź poniesiemy śmierć.

Istnieje możliwość doboru ubezpieczenia turystycznego dopasowanego zakresem do indywidualnych potrzeb, w zależności od charakterystyki planowanej podróży.

Unum
InterRisk Vienna Insurance Group
PZU
ERGO HESTIA
Wiener Vienna Insurance Group

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.