BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie lotnicze

Ubezpieczenie lotnicze to oferta skierowana przede wszystkim dla linii lotniczych oraz właścicieli wszystkich rodzajów statków powietrznych, takich jak samoloty, helikoptery, szybowce, lotnie, balony, spadochrony, drony i inne.

Nieprzewidywane sytuacje mogą zdarzyć się wszędzie- zarówno na lądzie, jak i w powietrzu, dlatego konieczne jest objęcie należytą ochroną maszyn, załogi, pasażerów, bagażu czy towaru. Ubezpieczenia lotnicze to zatem szeroki zakres usług, które można indywidualnie dopasować do zakresu prowadzonej działalności lotniczej. Prócz mienia, życia i zdrowia, ubezpieczenie to obejmować może także odpowiedzialność cywilną użytkowników statków powietrznych.

Ubezpieczenie lotnicze to przede wszystkim ubezpieczenie statków powietrznych na wypadek uszkodzenia bądź zniszczenia maszyny, przy czym szkody te mogą powstać podczas wykonywania lotu, startu, lądowania, kołowania, postoju, wykonywania przeglądów lub napraw. Równie ważne jest ubezpieczenie NNW członków załogi- odszkodowanie wypłacane jest wówczas, gdy członek załogi ucierpi na zdrowiu bądź poniesie śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie lotnicze powinno obejmować także OC względem osób trzecich- ubezpieczenie wypłacane osobie trzeciej, jeśli statek powietrzny wyrządzi jej krzywdę, a także OC przewoźnika względem pasażerów i ich bagażu- gdy statek powietrzny wyrządzi krzywdę pasażerom bądź przewożonemu przez nich bagażowi. Należycie ubezpieczony powinien być również przewożony ładunek- szczególnie w przypadku lotów transportowych, a także rzeczy osobiste członków załogi.

Unum
InterRisk Vienna Insurance Group
PZU
ERGO HESTIA
Wiener Vienna Insurance Group

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.