BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenia OC rolne

Rolnicy stanowią ważny filar gospodarki narodowej, a ich codzienna praca przynosi nie tylko plony, lecz także niesie ze sobą pewne ryzyko. Dlatego też ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (OC) i ubezpieczenie budynków, które są obowiązkowym elementem dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego na terenie kraju, stanowią kluczowe narzędzie ochrony zarówno dla rolników oraz ich mienia, jak i osób trzecich.

Ubezpieczenie OC Rolników

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Rolnika to nie tylko nakaz prawny wynikający z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 roku, ale przede wszystkim rozsądne zabezpieczenie przed ewentualnymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w ramach prowadzonej działalności rolniczej.

W skrócie, jest to produkt ubezpieczeniowy, który gwarantuje ochronę finansową w przypadku konieczności pokrycia szkód wynikających z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Warto podkreślić, że zgodnie z przepisami, każdy rolnik musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczeniem tym obejmowany jest szereg sytuacji i działań związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zapewniając kompleksową ochronę w przypadku szkód wyrządzonych osobom trzecim w następstwie działań maszyn rolniczych, czy prowadzeniem prac rolniczych, takich jak zbiory, opryski pól i inne.

W przypadku szkody, Ubezpieczyciel wypłaca należne odszkodowanie poszkodowanym osobom trzecim. Dzięki temu możesz prowadzić swoją działalność z pewnością, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń, Ubezpieczyciel zajmie się skutkami finansowymi.

Konkurs dla rolników

Rolnicy zdobywają nagrody – Weź udział w konkursie!

Ubezpieczenie Budynków Rolniczych

Obok Ubezpieczenia OC, istotnym elementem ochrony majątku rolniczego jest Ubezpieczenie Budynków Rolniczych. Tutaj również mamy do czynienia z obowiązkowym ubezpieczeniem, które dotyczy wszystkich budynków o powierzchni powyżej 20 m², będące w posiadaniu rolnika, takie jak: budynki mieszkalne, budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stajnie), budynki magazynowe (magazyny, stodoły, spichlerze), pomieszczenia gospodarcze (szopy, garaże), itp.

Polisa ta chroni mienie rolnika przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak ogień, huragan, grad, uderzenie pioruna, eksplozja, opad śniegu czy powódź. Odszkodowania są wypłacane do wysokości sum ubezpieczenia, ustalanej indywidualnie dla każdego budynku.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to wiele korzyści, ale także wyzwanie i odpowiedzialność. Jeśli chcesz skutecznie chronić siebie, swoją rodzinę i majątek, bez obaw o ewentualne ryzyka związane z pracą rolniczą, skontaktuj się z nami. Poznając Twoje potrzeby, możliwości i oczekiwania, zaproponujemy najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową, gwarantującą spokojną przyszłość i umożliwiającą bezpieczną pracę. Oferujemy nie tylko obowiązkowe ubezpieczenia, ale także inne ubezpieczenia dedykowane rolnikom, jak AgroCasco, NNW, Ubezpieczenie na życie.

Współpracujemy z najlepszymi firmami ubezpieczeniowymi, takimi jak Compensa, Generali, Warta, TUZ, Ergo Hestia, PZU, Agro Ubezpieczenia, Wiener, Interisk.

Unum
InterRisk Vienna Insurance Group
PZU
ERGO HESTIA
Wiener Vienna Insurance Group

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.