BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie na Życie

Ubezpieczenie na życie stanowi istotne zabezpieczenie przyszłości finansowej nas i bliskich nam osób.

Ubezpieczenie na życie to jedno z najchętniej wybieranych indywidualnych ubezpieczeń dobrowolnych.  Jego przedmiotem jest życie ubezpieczonego, a po jego śmierci świadczenie otrzymują osoby wskazane w umowie ubezpieczeniowej. Jest to więc pewne wsparcie finansowej dla osób bliskich, na wypadek Twojej śmierci. Ubezpieczenie można zawrzeć na czas określony bądź też dożywotnio.

Istnieje kilka wariantów ubezpieczenia na życie. W wariancie podstawowym świadczenie wypłacone zostaje wówczas, gdy w czasie, gdy ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową, ma miejsce tzw. wypadek ubezpieczeniowy, czyli śmierć ubezpieczonego. Jest to także równoznaczne z zakończeniem obowiązku opłacania składek, a więc nie muszą się o to martwić bliscy zmarłego. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także rozszerzone warianty ubezpieczenia na życie, które chronią ubezpieczonego w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, niektórych chorób- na przykład zawał, udar bądź nowotwór, niepełnosprawności, rehabilitacji, hospitalizacji lub niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie na życie stanowi istotne zabezpieczenie przyszłości finansowej nas i bliskich nam osób. Wybór odpowiedniego z nich pozwoli ochronić siebie i swoją rodzinę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Wysokość składki uzależniona jest przede wszystkim od zakresu ubezpieczenia, natomiast są to zwykle niewielkie składki, które warto odprowadzać dla dobra swojego i swoich najbliższych. Pomożemy Ci w doborze najkorzystniejszego ubezpieczenia na życie, optymalnie dopasowanego do Twoich potrzeb i możliwości.

Unum
InterRisk Vienna Insurance Group
PZU
ERGO HESTIA
Wiener Vienna Insurance Group

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.