BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie komunikacyjne – czym jest, co warto wiedzieć?

1 grudnia, 2022

Aktualności

Chcąc poruszać się po drodze w sposób zgodny z obowiązującym prawem musimy posiadać nie tylko prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny, ale także ważne ubezpieczenie komunikacyjne. W Polsce są to najbardziej popularne, majątkowe produkty ubezpieczeniowe, które stanowią pewną formę zabezpieczenia pojazdu oraz osób nim podróżujących – w zależności od wybranego rodzaju polisy i zakresu jej ochrony. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat ubezpieczeń komunikacyjnych w naszym kraju. Pozwolą one podjąć decyzję, z którego produktu warto skorzystać, by zapewnić sobie jak najlepszą ochronę.

Ubezpieczenie komunikacyjne – definicja

W Polsce ubezpieczenia komunikacyjne normowane są przepisami prawa, a dokładnie rzecz ujmując ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Dokument ten definiuje ubezpieczenia komunikacyjne jako umowy ubezpieczeń, należące do działu II „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” i grupy 10 „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika”.

W ustawie mowa także o zasadach zawierania tego rodzaju umów, ich wykonywania, a także sposobie kontroli spełniania obowiązku wynikającego z aktu prawnego w tym zakresie.  Ten zaś zostaje spełniony wówczas, gdy osoba obciążona obowiązkiem ubezpieczenia pojazdu (zwykle jest to właściciel pojazdu), zawiera umowę, której zarówno czas trwania, jak i zakres ochrony jest zgodny z aktualnymi przepisami.

Podział ubezpieczeń komunikacyjnych

Mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych mamy na myśli szeroką grupę produktów. Wśród nich znajdują się ubezpieczenia obowiązkoweubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), chroniące od odpowiedzialności cywilnej za spowodowane szkody oraz ubezpieczenia dobrowolne, stanowiące ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych oraz innych sytuacji, szczegółowo określonych umową. Do tych drugich zaliczamy ubezpieczenie autocasco (AC), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie Assistance.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z polskim prawem, obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest jedynie ubezpieczenie OC, natomiast biorąc pod uwagę mnogość zdarzeń, do których codziennie dochodzi na drogach oraz zważywszy na ewentualne koszty, które później trzeba ponieść, warto korzystać także z polis dodatkowych, dzięki którym zyskujemy szeroki zakres ochrony. Tym bardziej, że obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy każdego pojazdu mechanicznego.

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

By móc lepiej zrozumieć istotę poszczególnych produktów ubezpieczeniowych, pokrótce przedstawimy ich charakterystykę, co pozwoli zapoznać się z ofertą dostępnych na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i ułatwi dostosowanie właściwej polisy do indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Pierwszym, najważniejszym, podstawowym, a przede wszystkim obowiązkowym jest ubezpieczenie OC, które należy nabyć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jego posiadanie umożliwi pokrycie kosztów szkody wyrządzonej przez nas innym uczestnikom ruchu, przy czym swoim zakresem obejmuje ona zarówno ochronę mienia, jak i  zdrowia oraz życia. W rzeczywistości – jeśli sprawca zdarzenia będzie ubezpieczony, wówczas ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty, natomiast jeśli to ubezpieczony będzie poszkodowany, szkoda zostanie zlikwidowana z OC sprawcy. Polisę wykupuje się na okres 12 miesięcy, przy czym należy posiadać ją nawet wtedy, gdy przez dłuższy czas nie korzystamy z pojazdu. Za jego brak grożą wysokie kary finansowe.

Ubezpieczenie autocasco (AC)

Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, natomiast coraz więcej osób decyduje się także na to rozwiązanie. Chroni ono przed finansowymi skutkami uszkodzeń, zniszczenia, kradzieży oraz innych zdarzeń losowych, które wpływają na stan pojazdu. Odszkodowanie otrzymuje w tym przypadku ubezpieczony – dzięki temu może naprawić uszkodzony samochód bądź uzyskać odszkodowanie po całkowitej stracie pojazdu.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to kolejne dobrowolne ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia oraz zdrowia kierowcy, bądź też kierowcy i pasażerów. Dotyczy wielu zdarzeń, w wyniku których osoby ubezpieczone doznały uszczerbku na zdrowiu lub doszło do śmierci. Z polisy mogą zostać pokryte chociażby koszty leczenia czy rehabilitacji.

Ubezpieczenie Assistance

Assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, chroniącymi przed skutkami nagłych i niespodziewanych sytuacji – najczęściej są to zdarzenia mające miejsce podczas podróży, kiedy to występuje konieczność holowania pojazdu do warsztatu, skorzystania z pomocy doradczej, informatycznej czy medycznej, a nawet skorzystanie z możliwości noclegu na czas rozwiązywania problemu.

Wiemy już, że OC to obowiązkowe ubezpieczenie, które bezwzględnie należy posiadać. Pozostałe, choć są dobrowolnymi, warto się na nie zdecydować. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że cokolwiek spotka nas na drodze, zawsze otrzymamy skuteczne wsparcie.

INNE AKTUALNOŚCI

9 kwietnia 2024

Aktualności

W dobie globalizacji i dynamicznie rozwijającego się rynku międzynarodowego, podróże służbowe stały się nieodłącznym elementem działalności wielu firm. Współpraca z […]

Czytaj dalej

27 marca 2024

Aktualności

Na każdym etapie rozwoju naszych dzieci, jako rodzice stajemy przed wyzwaniem zapewnienia im bezpiecznego otoczenia – od codziennego zabezpieczania potrzeb, […]

Czytaj dalej