BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie mieszkania od wojny – co trzeba wiedzieć?

11 marca, 2023

Aktualności

Jeszcze jakiś czas temu, dla większości obywateli, temat ubezpieczeń na wypadek wojny wydawał się być absurdalny niczym popularne w Stanach Zjednoczonych ubezpieczenie na wypadek porwania przez kosmitów. Niestety, nieco rok temu, perspektywa ta uległa znacznej przemianie – sytuacja za naszą wschodnią granicą i napaść zbrojna Rosji na Ukrainę sprawiła, że coraz więcej Polaków zaczęła obawiać się o swoje mienie, zwłaszcza mieszkania i szukać opcji jego zabezpieczenia na wypadek wojny. Przygotowując ten artykuł rozwiewamy wszelkie wątpliwości w tym zakresie podpowiadając jednocześnie, na jakie rozwiązania mogą zdecydować się nasi Klienci.

Mając na uwadze niestabilną sytuację polityczną na świecie oraz zagrożenia związane z konfliktami na wschodzie Europy, wiele osób rozważa możliwość ubezpieczenia swojego domu przed wojną. Niestety, taka forma ochrony nie jest możliwa. Z reguły wszystkie dostępne na rynku ubezpieczeniowym produkty – czy to ubezpieczenie domu lub mieszkania, czy też ubezpieczenie na życie, a nawet ubezpieczenie od zdarzeń losowych, nie obejmują swoim zakresem szkód wynikających z działań wojennych. Zgodnie z OWU umowy ubezpieczeniowej, wojna lub akty terroryzmu są standardowo wyłączone z ochrony. W niemniejszym artykule wyjaśniamy, dlaczego ubezpieczenie domu od wojny nie jest możliwe oraz jakie alternatywne formy ochrony warto rozważyć dla swojej nieruchomości. 

Wojna dla ubezpieczyciela – czym jest?

Pojęcie wojny przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe definiowane jest bardzo podobnie, jako działania zbrojne prowadzone w ramach konfliktu zbrojnego z innymi państwami lub w wyniku wojny domowej, obejmujące podbicie terytorium kraju lub jego części. Zwykle w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zagadnienie to ogranicza się wyłącznie do tego zapisu, natomiast nieco więcej informacji podanych jest w wyłączeniach odpowiedzialności danej polisy. Ubezpieczyciel doprecyzowuje tu, iż nie ponosi on odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań wojennych, rebelii, powstania, strajków, terroryzmu, zamachu stanu, zorganizowanych działań osób działających w powiązaniu z organizacjami politycznymi, nacjonalizacji, zarekwirowania, zajęcia, przetrzymywania, zniszczenia bądź uszkodzenia mienia, wynikających z nakazu organów administracyjnych lub sądowych danego państwa.

ubezpieczenia Rzeszów

Czy można ubezpieczyć mieszkanie od wojny?

Standardowym postanowieniem ogólnych warunków ubezpieczeń jest wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wojny. Wynika to z faktu, że skutki wojny są nieprzewidywalne i zbyt duże, aby można było je ubezpieczyć. Ryzyko ubezpieczeniowe w przypadku wojny jest zbyt wysokie. Fakt ten nie oznacza jednak, że powinniśmy całkowicie rezygnować z ochrony naszego mienia. W trakcie trwania działań wojennych może bowiem dojść do wielu sytuacji, wcale z wojną nie związanych, podczas których może ucierpieć nasza nieruchomość – na przykład zalanie, kradzież, pożar i inne. Nie można więc stwierdzać, że w trakcie działań wojennych towarzystwa ubezpieczeniowe całkowicie zaniechają wypłat odszkodowań, lecz o ich zasadności decydować będą okoliczności danego zdarzenia.

Ubezpieczenie od wojny a ubezpieczenie od terroryzmu

Ubezpieczyciele w swoich produktach rozgraniczają pojęcie wojny i terroryzmu, definiując terroryzm jako indywidualne lub grupowe działania osób trzecich, które mają na celu wywarcie wpływu na rząd lub zastraszenie ludności poprzez użycie siły, przemocy lub groźby jej użycia. Takie działania są skierowane przeciwko ludności lub mieniu, wprowadzając chaos, dezorganizację życia publicznego, transportu publicznego, działalności zakładów usługowych lub wytwórczych. Celem terrorystów może być osiągnięcie celów ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych lub społecznych. Mimo tego podziału, zarówno działania wojenne, jak i terroryzm to zdarzenia znajdujące się na liście wyłączeń odpowiedzialności. Jednak i od tej zasady istnieją pewne wyjątki, bowiem Generali odmówi wypłaty odszkodowania za usługi medyczne, będące rozszerzeniem polisy mieszkaniowej tylko wtedy, gdy ubezpieczony świadomie i dobrowolnie uczestniczył w aktach terroru.

Jaką polisę warto wybrać?

Wiemy już, że wszelkie szkody powstałe w wyniku działań wojennych nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Jednak warto zastanowić się, w jakich innych sytuacjach polisa mieszkaniowa może zapewnić nam ochronę. Podstawową rolą ubezpieczenia nieruchomości jest bowiem ochrona naszego majątku przed zdarzeniami losowymi i chociaż ubezpieczenie nieruchomości nie będzie w stanie uchronić nas przed działaniami wojennymi czy aktami terroryzmu, może okazać się przydatna w przypadku innych niespodziewanych sytuacji.

Na rynku ubezpieczeń dostępna jest bardzo szeroka oferta produktów ubezpieczeniowych w zakresie ochrony nieruchomości. I choć ogólne warunki w poszczególnych z nich są dość zbliżone, to mając na uwadze chociażby powyższy przykład z Generali, warto bardzo dokładnie przyjrzeć się wszystkim szczegółom, podejmując ostateczną decyzję. Najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże nam w wyborze najlepszego rozwiązania i udzieli wszelkich informacji.

Chociaż ubezpieczenie domu przed wojną nie jest możliwe, istnieje wiele innych opcji zabezpieczenia, które mogą chronić dom przed innymi zagrożeniami, takimi jak zalania, pożary, przepięcia, katastrofy naturalne, akty wandalizmu lub działania sił przyrody.

INNE AKTUALNOŚCI

14 czerwca 2024

Aktualności

Zapraszamy na Loterię podczas V Krajowych Dni Pola w Boguchwale! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w specjalnej loterii, którą organizujemy […]

Czytaj dalej

9 czerwca 2024

Aktualności

Liczba zachorowań na nowotwory systematycznie rośnie, co sprawia, że coraz więcej osób zmaga się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą […]

Czytaj dalej