BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Współwina w wypadku – jaki ma wpływ na odszkodowanie?

5 października, 2023

Aktualności

Wypadki drogowe na polskich drogach nie należą do rzadkości. Każdego roku tysiące osób staje przed koniecznością rozwiązywania problemów związanych z odszkodowaniami w wyniku zdarzeń komunikacyjnych. W większości przypadków określenie, kto jest winny, a kto poszkodowany, nie stanowi wyzwania. Niekiedy zdarzają się jednak sytuacje, w których obaj kierowcy przyczyniają się do powstania wypadku, a jednocześnie obaj ulegają szkodzie. Taki scenariusz nazywamy współwiną. Czy w takiej sytuacji nadal obowiązuje prawo do odszkodowania na podstawie obowiązkowej polisy OC? A jeśli tak, to czyj zakład ubezpieczeń wypłaci należne środki? Zapraszamy do dalszej lektury, aby nieco bardziej zgłębić ten temat, gdy jest to sytuacja, która spotkać może każdego z nas.

Współwina w wypadku – kiedy można o niej mówić?

Współwina w wypadku jest pojęciem prawnym, które odnosi się do sytuacji, w której osoba poszkodowana w wypadku drogowym ponosi częściową odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie. W praktyce oznacza to, że poszkodowany nie jest całkowicie niewinny i miał pewien wpływ na powstanie wypadku. Współwina może mieć różne źródła, takie jak nieprzestrzeganie przepisów drogowych, jazda z nadmierną prędkością, nieostrożność, korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy lub inne zachowania, które naruszają zasady bezpiecznej jazdy. 

O fakcie przyczynienia się do zdarzenia drogowego decyduje policja. Funkcjonariusze przeprowadzają dochodzenie i analizują dowody, w tym zeznania świadków, zapisy kamer monitoringu oraz badania alkomatem lub na obecność narkotyków. Jeśli współwinni nie zgadzają się z opinią funkcjonariuszy, sprawa trafia do sądu. W sądzie, prócz ustalenia odpowiedzialności, określany jest także stopień udziału obu stron w zdarzeniu. W przypadku współwiny, sąd uwzględnia przesłanki, takie jak naruszenie przepisów drogowych i brak ostrożności, w celu określenia odpowiedniego podziału winy – najczęściej jest to 50:50 procent, ale są sytuacje, kiedy podział ten nie jest równy, np. 70:30 czy 80:20.

Wpływ współwiny na odszkodowanie

Pojęcie współwiny ma istotny wpływ na rozstrzygnięcie związane z odszkodowaniem. Może wpłynąć zarówno na jego wysokość, jak i sposób podziału odpowiedzialności między strony uczestniczące w wypadku. Warto być świadomym tego aspektu i starannie analizować okoliczności zdarzenia w celu zabezpieczenia swoich interesów w przypadku wypadku drogowego.

Wysokość odszkodowania

Przechodząc do sedna tego artykułu – współwina, czyli przyczynienie się poszkodowanego do zaistnienia wypadku, ma wpływ na odszkodowanie, które może otrzymać. Dokładnie na jego wysokość, gdyż zostanie ono obniżone proporcjonalnie do stopnia współwiny – im większa, tym niższe odszkodowanie. 

Konsekwencje przyczynienia się do wypadku

Warto zaznaczyć, że współwina nie ogranicza się jedynie do obniżenia kwoty odszkodowania. Osoba, która została uznana za współwinną wypadku, może także stracić zniżki na swoją polisę OC, co oznacza wyższe opłaty za ubezpieczenie samochodu. Po drugie, istnieje ryzyko otrzymania mandatu karnego za kolizję, co ma wpływ na kartotekę kierowcy, a w konsekwencji może prowadzić do wzrostu składki ubezpieczeniowej.

Podział odpowiedzialności między strony

Jeśli wina została podzielona po połowie, co jest najczęstszym scenariuszem, oznacza to, że właściciele aut (poszkodowani, a zarazem sprawcy) mogą starać się o odszkodowanie z OC od ubezpieczyciela sprawcy. Ubezpieczyciel natomiast, kierując się wyrokiem sądu, wypłaci kwotę proporcjonalnie pomniejszoną do stopnia winy, np. 40 procent wartości szkody. Resztę trzeba pokryć z własnej kieszeni lub skorzystać z ubezpieczenia autocasco (AC), jeśli się go posiada.

Ustalanie współwiny przez ubezpieczycieli

Nierzadko towarzystwa ubezpieczeniowe także ustalają współwinę za wypadek, nawet jeśli uczestnicy zdarzenia mają różne wersje wydarzeń. Proces ustalania współwiny ma na celu uczciwe i sprawiedliwe podzielenie odpowiedzialności w przypadku wypadków drogowych. To gwarantuje, że poszkodowani otrzymują odpowiednie odszkodowania, a winni ponoszą konsekwencje swoich działań.

Ubezpieczenia Kolbuszowa

Ubezpieczenia Kolbuszowa

Autocasco – wsparcie w sytuacjach trudnych do rozstrzygnięcia

Ubezpieczenie Autocasco stanowi dodatkowe zabezpieczenie i pomoc, kiedy wystąpią trudności w określeniu, kto ponosi większą winę za wypadek lub kolizję drogową. Ten rodzaj polisy może okazać się zbawienny w przywracaniu sprawności pojazdu, zwłaszcza gdy kierowca sam przyczynił się do zdarzenia. Zakres pomocy i zasady działania AC zależą oczywiście od konkretnych warunków polisy, warto więc zaznajomić się z zasadami posiadanego ubezpieczenia.

Jednak to nie wszystko. Po dokonanej naprawie i wypłaceniu odszkodowania, nasz ubezpieczyciel ma możliwość złożenia tzw. roszczenia regresowego wobec firmy ubezpieczeniowej drugiego uczestnika kolizji. Oznacza to, że jeśli drugi kierowca także miał polisę AC, to jego towarzystwo ubezpieczeniowe może zostać obciążone częściowym pokryciem kosztów naprawy. Warto więc zastanowić się nad Autocasco, jako dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek trudnych sytuacji na drodze. 

Niezależnie od stopnia współwiny poszkodowanego, zawsze przysługuje mu prawo do odszkodowania. Jednak jego wysokość będzie uzależniona od stopnia winy oraz konkretnych okoliczności wypadku, a ustalenie tego może przeciągać się w czasie. Warto więc korzystać z ubezpieczenia Autocasco, które stanowi dodatkową i skuteczną pomoc na wypadek takich i podobnych sytuacji.

INNE AKTUALNOŚCI

14 czerwca 2024

Aktualności

Zapraszamy na Loterię podczas V Krajowych Dni Pola w Boguchwale! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w specjalnej loterii, którą organizujemy […]

Czytaj dalej

9 czerwca 2024

Aktualności

Liczba zachorowań na nowotwory systematycznie rośnie, co sprawia, że coraz więcej osób zmaga się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą […]

Czytaj dalej