BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie elementów stałych – czym jest i ile kosztuje?

Ubezpieczenie stanowi skuteczną formę zabezpieczenia finansowego na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń, a korzystanie z niego może przynieść spokój i poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu. Jednym z rodzajów ubezpieczeń, które warto rozważyć, jest ubezpieczenie elementów stałych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, omówimy, czym są elementy stałe w kontekście ubezpieczenia, jakie sytuacje może obejmować polisa oraz jaki jest koszt tego rodzaju ubezpieczenia.

Elementy stałe – co oznaczają w kontekście ubezpieczenia?

Elementy stałe to trwałe składniki nieruchomości, które są trudne do przeniesienia bez ich uszkodzenia lub znacznego naruszenia. W kontekście ubezpieczenia nieruchomości, elementy stałe to części, które są trwale związane z budowlą i nie stanowią przedmiotu przenoszenia lub wyłączania z nieruchomości przy zwykłym użytkowaniu.

Przykłady elementów stałych w nieruchomości

W przypadku nieruchomości mieszkalnych, elementami stałymi mogą być:

 • instalacje wodno-kanalizacyjne – rury, zawory, zbiorniki;
 • instalacje elektryczne – przewody, rozdzielacze, gniazdka;
 • ogrzewanie centralne – kotły, grzejniki, rury;
 • schody i balustrady;
 • okna i drzwi zewnętrzne;
 • armatura łazienkowa – wanna, kabina prysznicowa, umywalka, sedes;
 • armatura kuchenna – zlewozmywak, kuchenka, piekarnik;
 • wykończenie podłóg – parkiet, panele, płytki;
 • wykończenie ścian – tynki, gładzie, płytki;
 • meble w zabudowie;
 • systemy alarmowe i monitoring.

To tylko niektóre z przykładów, ponieważ zakres elementów stałych może się różnić w zależności od typu nieruchomości i jej wyposażenia.

Co nie jest elementem stałym?

Ważne jest również zrozumienie, czym elementy stałe nie są w kontekście ubezpieczenia. Elementy ruchome, które można łatwo przenosić lub wyjąć z nieruchomości, nie są uważane za elementy stałe. Przykładami takich elementów mogą być meble, sprzęt RTV, AGD czy też inne osobiste przedmioty, które nie stanowią integralnej części konstrukcji budynku.

Warto każdorazowo sprawdzać zapisy danej polisy ubezpieczeniowej, ponieważ każdy ubezpieczyciel może mieć nieco inne wyszczególnienie elementów stałych, wchodzących w zakres umowy.

Sytuacje, w których polisa chroni elementy stałe

Polisa ubezpieczeniowa elementów stałych może być bardzo pomocna w przypadku różnych zdarzeń, takich jak pożar, zalanie, kradzież czy uszkodzenia wynikające z trzęsienia ziemi czy wichury. Gdy do nich dojdzie, ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub odbudowy elementów stałych, które ucierpiały w wyniku danego zdarzenia. Warto zaznaczyć także, że ubezpieczenie elementów stałych może obejmować także odpowiedzialność cywilną, czyli pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia elementów stałych – na przykład w wyniku zalania mieszkania sąsiada.

Kiedy polisa nie chroni elementów stałych?

Należy pamiętać, że polisa ubezpieczeniowa elementów stałych nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji. Istnieją pewne wykluczenia, które będą różnić się w zależności od konkretnych warunków polisy. Przykłady takich sytuacji mogą obejmować uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego użytkowania, normalnego zużycia, nieprzestrzegania prawa budowlanego, zbyt małej wartości szkody. Niekiedy limit dotyczy konkretnych zdarzeń lub nałożony jest okres karencji. Dlatego ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami polisy i zrozumienie, jakie sytuacje są objęte ochroną, a jakie nie.

Ile kosztuje ubezpieczenie elementów stałych?

Koszt ubezpieczenia elementów stałych może się różnić w zależności od wielu czynników. Brana jest pod uwagę przede wszystkim wartość ubezpieczanych elementów, rodzaj nieruchomości, lokalizacja, stopień zabezpieczenia, a także zakres ochrony i dodatkowe klauzule polisy. Warto zaznaczyć, że koszt ten jest niewielki, biorąc pod uwagę to, ile możemy zyskać w przypadku, gdy wystąpi okoliczność, uprawniająca do wypłaty środków przez ubezpieczyciela.

Gdzie kupić ubezpieczenie elementów stałych?

Ubezpieczenie elementów stałych można nabyć u wielu towarzystw ubezpieczeniowych. W celu uzyskania dokładnych informacji na temat kosztów, najlepiej skontaktować się z przedstawicielem agencji ubezpieczeniowej Meritum, który przedstawi nam ofertę kilku ubezpieczycieli oraz pomoże wybrać najkorzystniejszą, uwzględniając nasze indywidualne potrzeby i oczekiwania.

Ubezpieczenie elementów stałych może stanowić istotny element zabezpieczenia naszej nieruchomości. Chroni nas przed nieprzewidzianymi zdarzeniami i umożliwia naprawę lub odbudowę uszkodzonych elementów, bez konieczności ponoszenia  kosztów z własnej kieszeni. Zapraszamy do kontaktu z Meritum, gdyż przeprowadzenie dokładnej analizy i porównanie ofert różnych ubezpieczycieli pomoże w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Pamiętajmy, że ubezpieczenie elementów stałych może przynieść nam spokój i pewność, że w razie potrzeby będziemy dobrze zabezpieczeni.

Ubezpieczenie na życie dla małżeństw – jak to wygląda?

Ubezpieczenie na życie jest jednym z najważniejszych rodzajów ubezpieczeń, dlatego wiele osób decyduje się na tego typu zabezpieczenie. Dla małżeństw, które wspólnie budują swoją przyszłość oraz dzielą smutki i radości, polisa ubezpieczeniowa na życie może stanowić ważny element finansowej ochrony dla siebie nawzajem oraz dla swoich bliskich. W tym artykule przyjrzymy się nieco bardziej tej kwestii, przedstawiając jak dokładnie wygląda ubezpieczenie na życie dla małżeństw, jakie są jego kluczowe elementy, koszt polisy, a także czy warto się na nią zdecydować.

Polisa dla małżeństw i jej kluczowe elementy

Ubezpieczenie na życie dla małżeństw jest specjalnym rodzajem polisy, która oferuje ochronę finansową dla obojga małżonków. Jej głównym celem jest zapewnienie środków finansowych współmałżonkowi, w przypadku gdy dojdzie do określonych w przedmiocie polisy sytuacji – najczęściej jest to śmierć jednego ze współmałżonków, a niekiedy także choroba czy nieszczęśliwy wypadek. Otrzymane w ramach ubezpieczenia środki, mogą pomóc wówczas w pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem rodziny, spłatą kredytów lub innymi zobowiązaniami finansowymi.

Należy zaznaczyć także, że „polisa dla małżeństw” to pojęcie potoczne, natomiast jest to tak naprawdę jedna z oferowanych przez większość firm ubezpieczeniowych polisa – indywidualna, w której jako osobę uposażoną wskazuje się małżonka, rodzinna lub grupowa, obejmująca w tym przypadku dwie osoby. Taka forma ubezpieczenia pozwala na łatwiejsze zarządzanie polisą, a w większości przypadków obniża także jej koszty.

Spośród wszystkich elementów polisy ubezpieczeniowej, do najważniejszych należy:

 • ubezpieczony – jest to osoba (jedno z małżonków lub oboje), na której życie zostaje wykupione ubezpieczenie;
 • ubezpieczyciel – firma ubezpieczeniowa, która sprzedaje polisę ubezpieczeniową na życie i jest odpowiedzialna za wypłatę świadczeń, w przypadku śmierci jednego z małżonków;
 • wysokość składki – to regularna opłata, którą należy realizować za polisę ubezpieczeniową. Jej wysokość zależy od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, wybrana suma ubezpieczenia  oraz czas trwania polisy;
 • suma ubezpieczenia – kwota, jaką ubezpieczyciel wypłaci drugiemu małżonkowi w przypadku śmierci ubezpieczonego;
 • okres ubezpieczenia – określa czas trwania polisy ubezpieczeniowej, przy czym może to być zarówno okres kilku lat, jak i czas do momentu osiągnięcia przez ubezpieczonego określonego wieku.

Jaki jest koszt polisy ubezpieczeniowej dla małżeństw?

Koszt polisy ubezpieczeniowej dla małżeństw może być zależy od wielu czynników. W większości ofert brany jest pod uwagę m.in. wiek małżonków i stan ich zdrowia, jak również wybrana suma ubezpieczenia oraz czas, na jaki polisa została zawarta. Z reguły, im młodsi są małżonkowie, tym składka jest niższa.

Warto zaznaczyć, że koszt polisy ubezpieczeniowej dla małżeństw jest zwykle niższy, niż suma kosztów dwóch oddzielnych polis dla każdego z małżonków. Ponadto mówiąc o kosztach polisy ubezpieczeniowej, bierzemy pod uwagę przede wszystkim wysokość miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej składki ubezpieczeniowej, która wynosi niewiele, biorąc pod uwagę to, jak wiele dzięki niej można zyskać.

Ubezpieczenie na życie dla małżeństw – czy warto?

Decyzja o zakupie polisy ubezpieczeniowej na życie dla małżeństw nie powinna być kwestią wzbudzającą jakiekolwiek wątpliwości. Rozwiązanie to może bowiem zapewnić partnerowi finansową stabilizację w przypadku śmierci współmałżonka, pomóc w utrzymaniu rodziny, pokryciu dowolnych kosztów, spłacie kredytów czy opłacaniu edukacji dzieci. Ubezpieczenie na życie dla małżeństw jest więc ważnym narzędziem finansowej ochrony, które może zapewnić partnerom i ich bliskim poczucie bezpieczeństwa.

Wybór najlepszego ubezpieczenia na życie dla małżonków powinien być natomiast kwestią indywidualną, dopasowaną zarówno do potrzeb i oczekiwań, jak i możliwości danych osób. Najlepiej więc skonsultować się ze specjalistą ubezpieczeniowym, aby otrzymać szczegółowe informacje na temat dostępnych na rynku opcji oraz uzyskać pomoc w doborze najlepszego dla siebie i swojego współmałżonka ubezpieczenia.

Agencja ubezpieczeniowa MERITUM świadczy usługi w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz innych rozwiązań finansowych, dzięki którym możesz być spokojny o teraźniejszość i przyszłość siebie, swojego partnera oraz rodziny. Współpracujemy z wieloma firmami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu oferujemy nie tylko szeroki wachlarz możliwości, ale także atrakcyjne i konkurencyjne oferty – zarówno dla partnerów lub małżeństw, jak i osób indywidualnych bądź grup.