BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Rolnicy zdobywają nagrody, weź udział w konkursie

Konkurs w Meritum Ubezpieczenia – Rolnicy zdobywają nagrody!

Kup ubezpieczenie z pośrednictwem Meritum i dopowiedz na pytanie – do wygrania nagrody

Ubezpieczamy:

 • OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • Budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego,
 • Mienie w gospodarstwie rolnym,
 • Sprzęt rolniczy,
 • Zwierzęta.

Do wygrania atrakcyjne nagrody:

 • Telewizor 55 Cali o wartości nagrody – 3400 zł
 • Irobot Roomba o wartości nagrody – 2800 zł
 • Kithen AID 1,4 K400 Blender z wyciskaczem o wartości nagrody – 2000 zł
 • 7 Zestawów Gadżetów o wartości 100 zł

Do pobrania

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

——————–

Więcej informacji o konkursie

Meritum Ubezpieczenia

ul. Staszica 6

35-051 Rzeszów

tel.: 17 855 47 93

tel.: 17 855 47 93

e-mail: rzeszow@grupa-meritum.eu

e-mail: biuro@meritumfinans

 

Naprawa samochodu z OC sprawcy – co warto wiedzieć?

Kolizje, wypadki i inne zdarzenia drogowe to sytuacje, do których dochodzi codziennie na polskich drogach. Nawet jeśli my zachowujemy wszelkie środki ostrożności nieuniknione, że ktoś wyrządzi krzywdę nam. Każde takie zdarzenie to nerwy i stres, ale także konieczność przeprawy z ubezpieczeniem. W takich przypadkach naprawa samochodu następuje z OC sprawcy. Dowiedź się, jak wygląda taki proces odzyskiwania należnego odszkodowania i na co należy zwrócić szczególną uwagę. Bądź przygotowany na każdą ewentualność.

Na wstępnie przypomnijmy, że OC to powszechnie stosowany skrót nazwy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które jako jedyne jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Stanowi ono ochronę dóbr osobowych oraz materialnych i jest gwarancją wypłaty odszkodowania w przypadku rozmaitych zdarzeń drogowych. Polisą OC objęty musi być każdy zarejestrowany pojazd, zaś jej brak może narazić właściciela nie tylko na wysoki mandat, ale przede wszystkim na spore problemy finansowe i konieczność pokrywania szkody z własnej kieszeni, gdy dojdzie do niespodziewanego zdarzenia.

OC sprawcy – jakie jest jego zakres?

Osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym, które nastąpiło z winy innego uczestnika ruchu, ma prawo żądać odszkodowania z jego polisy OC.  Warto znać swoje prawa w tym zakresie, bowiem należy mieć świadomość tego, że ubezpieczyciel, działając na własną korzyść, sam nie poinformuje nas o wszystkich możliwościach. A tymczasem z OC sprawcy należy nam się przede wszystkim:

 • naprawa uszkodzonego pojazdu na kilka sposobów;
 • holowanie uszkodzonego samochodu;
 • samochód zastępczy;
 • zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji;
 • renta;
 • zwrot utraconych korzyści, zadośćuczynienie za ból.

Najczęściej wykorzystywaną możliwością jest naprawa szkód. Jej sposób zależy od decyzji poszkodowanego, a więc to on decyduje, czy naprawa pojazdu nastąpi w autoryzowanym warsztacie, czy będzie to naprawa warsztatowa bądź fakturowa, czy też napawa w warsztacie poleconym przez firmę ubezpieczającą, a może zdecyduje się na metodę kosztorysową.

Kiedy i jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Choć zgodnie z przepisami, czas na zgłoszenie szkody z OC sprawcy wypadku wynosi do 3 lat, to najlepiej zrobić to jak najszybciej. Po pierwsze, ubezpieczyciel może poprosić o dodatkowe materiały bądź informacje, które z czasem mogą nam umknąć. Po drugie, im szybciej zgłosimy szkodę, tym szybciej możemy liczyć na jej likwidację. Po trzecie, celowe wydłużanie terminu zgłoszenia może być odebrane przez firmę ubezpieczeniową jako próba zwiększenia rozmiaru szkody i wyłudzenia większego odszkodowania.

Wypłata odszkodowania następuje wyłącznie na wniosek poszkodowanego, a więc konieczne jest złożenie do ubezpieczyciela sprawcy odpowiedniego wniosku. Szkodę można zgłosić na kilka sposobów – telefonicznie, mailowo, poprzez odpowiedni formularz umieszczony na stronie internetowej ubezpieczyciela, bądź też wysyłając wniosek pocztą tradycyjną. W dokumencie należy uzupełnić wszystkie dane – zarówno nasze, jak i sprawcy szkody oraz przedstawić informacje na temat zdarzenia, które miało miejsce.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do wniosku należy dołączyć także kilka dokumentów, dzięki którym możliwa będzie identyfikacja osób biorących udział w zdarzeniu oraz wstępna wycena, dokonana na podstawie informacji i pojeździe. Spośród wielu dokumentów, do obowiązkowych należy:

 • oświadczenie o zdarzeniu drogowym podpisane przez obie strony – poszkodowanego i sprawcę lub notatka policyjna;
 • kopia prawa jazdy poszkodowanego i sprawcy;
 • numer polisy OC sprawcy;
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu poszkodowanego (niekiedy także sprawcy);
 • opis okoliczności zdarzenia, rysunek sytuacyjny i wyliczenie szkód.

Ile czasu ubezpieczyciel ma na wypłatę odszkodowania?

Ubezpieczyciel od momentu zgłoszenia szkody ma 30 dni na sfinalizowanie sprawy, a więc także na wypłatę odszkodowania. Należy jednak mieć na uwadze, że każdorazowy brak wymaganych dokumentów bądź wszelkie niejasności, które ubezpieczyciel pragnie wyjaśnić, mogą wydłużyć ten termin o kolejne 30 dni. Podobnie gdy postanowimy odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, chociażby tej dotyczącej wyliczonej wysokości odszkodowania – tutaj także termin może wydłużyć się o 30 dni, licząc od daty jej złożenia.

Jak przebiega naprawa samochodu z OC sprawcy?

Wspomnieliśmy już, że istnieje kilka sposobów na naprawę samochodu z OC sprawcy. Pierwszym z nich jest naprawa pojazdu w autoryzowanym warsztacie. To najlepsza opcja wtedy, gdy szkoda dotyczy pojazdu stosunkowo młodego, a dodatkowo, gdy samochód objęty jest jeszcze gwarancją. Jest to rozwiązanie o tyle wygodne, iż poszkodowany nie musi sam egzekwować kosztorysu, a robi to za niego serwis.

Kolejnym wariantem jest naprawa warsztatowa lub fakturowa. Osoba poszkodowana wybiera warsztat, który zajmie się naprawą, przy czym to warsztat załatwia wszystkie sprawy z ubezpieczycielem. Można także przedstawić ubezpieczycielowi faktury za naprawę oraz części, a ubezpieczyciel musi się do nich odnieść. Jeszcze innym wariantem jest naprawa pojazdu w warsztacie wybranym przez firmę ubezpieczeniową, natomiast nie zawsze jest ona korzystna dla poszkodowanego, gdyż niema on wglądu i kontroli nad naprawą.

Metoda kosztorysowa to kolejna możliwość, w ramach której ubezpieczyciel dokonuje oględzin pojazdu, na podstawie których ustala kosztorys naprawy. Wyliczona kwota wypłacana jest osobie poszkodowanej, a ta pieniądze te przeznacza na naprawę w wybranym przez siebie warsztacie.

Wybór sposobu likwidacji szkody zawsze zależy do poszkodowanego. Należy więc znać swoje prawa i dostępne możliwości, bowiem ubezpieczyciel – mając na względzie swoje dobro może próbować przekonywać nas do swoich propozycji, niekoniecznie korzystnych dla nas.

Ubezpieczenie komunikacyjne – czym jest, co warto wiedzieć?

Chcąc poruszać się po drodze w sposób zgodny z obowiązującym prawem musimy posiadać nie tylko prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny, ale także ważne ubezpieczenie komunikacyjne. W Polsce są to najbardziej popularne, majątkowe produkty ubezpieczeniowe, które stanowią pewną formę zabezpieczenia pojazdu oraz osób nim podróżujących – w zależności od wybranego rodzaju polisy i zakresu jej ochrony. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat ubezpieczeń komunikacyjnych w naszym kraju. Pozwolą one podjąć decyzję, z którego produktu warto skorzystać, by zapewnić sobie jak najlepszą ochronę.

Ubezpieczenie komunikacyjne – definicja

W Polsce ubezpieczenia komunikacyjne normowane są przepisami prawa, a dokładnie rzecz ujmując ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Dokument ten definiuje ubezpieczenia komunikacyjne jako umowy ubezpieczeń, należące do działu II „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” i grupy 10 „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika”.

W ustawie mowa także o zasadach zawierania tego rodzaju umów, ich wykonywania, a także sposobie kontroli spełniania obowiązku wynikającego z aktu prawnego w tym zakresie.  Ten zaś zostaje spełniony wówczas, gdy osoba obciążona obowiązkiem ubezpieczenia pojazdu (zwykle jest to właściciel pojazdu), zawiera umowę, której zarówno czas trwania, jak i zakres ochrony jest zgodny z aktualnymi przepisami.

Podział ubezpieczeń komunikacyjnych

Mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych mamy na myśli szeroką grupę produktów. Wśród nich znajdują się ubezpieczenia obowiązkoweubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), chroniące od odpowiedzialności cywilnej za spowodowane szkody oraz ubezpieczenia dobrowolne, stanowiące ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych oraz innych sytuacji, szczegółowo określonych umową. Do tych drugich zaliczamy ubezpieczenie autocasco (AC), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie Assistance.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z polskim prawem, obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest jedynie ubezpieczenie OC, natomiast biorąc pod uwagę mnogość zdarzeń, do których codziennie dochodzi na drogach oraz zważywszy na ewentualne koszty, które później trzeba ponieść, warto korzystać także z polis dodatkowych, dzięki którym zyskujemy szeroki zakres ochrony. Tym bardziej, że obowiązek ubezpieczenia OC dotyczy każdego pojazdu mechanicznego.

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

By móc lepiej zrozumieć istotę poszczególnych produktów ubezpieczeniowych, pokrótce przedstawimy ich charakterystykę, co pozwoli zapoznać się z ofertą dostępnych na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych i ułatwi dostosowanie właściwej polisy do indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Pierwszym, najważniejszym, podstawowym, a przede wszystkim obowiązkowym jest ubezpieczenie OC, które należy nabyć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jego posiadanie umożliwi pokrycie kosztów szkody wyrządzonej przez nas innym uczestnikom ruchu, przy czym swoim zakresem obejmuje ona zarówno ochronę mienia, jak i  zdrowia oraz życia. W rzeczywistości – jeśli sprawca zdarzenia będzie ubezpieczony, wówczas ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty, natomiast jeśli to ubezpieczony będzie poszkodowany, szkoda zostanie zlikwidowana z OC sprawcy. Polisę wykupuje się na okres 12 miesięcy, przy czym należy posiadać ją nawet wtedy, gdy przez dłuższy czas nie korzystamy z pojazdu. Za jego brak grożą wysokie kary finansowe.

Ubezpieczenie autocasco (AC)

Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym, natomiast coraz więcej osób decyduje się także na to rozwiązanie. Chroni ono przed finansowymi skutkami uszkodzeń, zniszczenia, kradzieży oraz innych zdarzeń losowych, które wpływają na stan pojazdu. Odszkodowanie otrzymuje w tym przypadku ubezpieczony – dzięki temu może naprawić uszkodzony samochód bądź uzyskać odszkodowanie po całkowitej stracie pojazdu.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to kolejne dobrowolne ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia oraz zdrowia kierowcy, bądź też kierowcy i pasażerów. Dotyczy wielu zdarzeń, w wyniku których osoby ubezpieczone doznały uszczerbku na zdrowiu lub doszło do śmierci. Z polisy mogą zostać pokryte chociażby koszty leczenia czy rehabilitacji.

Ubezpieczenie Assistance

Assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, chroniącymi przed skutkami nagłych i niespodziewanych sytuacji – najczęściej są to zdarzenia mające miejsce podczas podróży, kiedy to występuje konieczność holowania pojazdu do warsztatu, skorzystania z pomocy doradczej, informatycznej czy medycznej, a nawet skorzystanie z możliwości noclegu na czas rozwiązywania problemu.

Wiemy już, że OC to obowiązkowe ubezpieczenie, które bezwzględnie należy posiadać. Pozostałe, choć są dobrowolnymi, warto się na nie zdecydować. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że cokolwiek spotka nas na drodze, zawsze otrzymamy skuteczne wsparcie.