BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Współwina w wypadku – jaki ma wpływ na odszkodowanie?

Wypadki drogowe na polskich drogach nie należą do rzadkości. Każdego roku tysiące osób staje przed koniecznością rozwiązywania problemów związanych z odszkodowaniami w wyniku zdarzeń komunikacyjnych. W większości przypadków określenie, kto jest winny, a kto poszkodowany, nie stanowi wyzwania. Niekiedy zdarzają się jednak sytuacje, w których obaj kierowcy przyczyniają się do powstania wypadku, a jednocześnie obaj ulegają szkodzie. Taki scenariusz nazywamy współwiną. Czy w takiej sytuacji nadal obowiązuje prawo do odszkodowania na podstawie obowiązkowej polisy OC? A jeśli tak, to czyj zakład ubezpieczeń wypłaci należne środki? Zapraszamy do dalszej lektury, aby nieco bardziej zgłębić ten temat, gdy jest to sytuacja, która spotkać może każdego z nas.

Współwina w wypadku – kiedy można o niej mówić?

Współwina w wypadku jest pojęciem prawnym, które odnosi się do sytuacji, w której osoba poszkodowana w wypadku drogowym ponosi częściową odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie. W praktyce oznacza to, że poszkodowany nie jest całkowicie niewinny i miał pewien wpływ na powstanie wypadku. Współwina może mieć różne źródła, takie jak nieprzestrzeganie przepisów drogowych, jazda z nadmierną prędkością, nieostrożność, korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy lub inne zachowania, które naruszają zasady bezpiecznej jazdy. 

O fakcie przyczynienia się do zdarzenia drogowego decyduje policja. Funkcjonariusze przeprowadzają dochodzenie i analizują dowody, w tym zeznania świadków, zapisy kamer monitoringu oraz badania alkomatem lub na obecność narkotyków. Jeśli współwinni nie zgadzają się z opinią funkcjonariuszy, sprawa trafia do sądu. W sądzie, prócz ustalenia odpowiedzialności, określany jest także stopień udziału obu stron w zdarzeniu. W przypadku współwiny, sąd uwzględnia przesłanki, takie jak naruszenie przepisów drogowych i brak ostrożności, w celu określenia odpowiedniego podziału winy – najczęściej jest to 50:50 procent, ale są sytuacje, kiedy podział ten nie jest równy, np. 70:30 czy 80:20.

Wpływ współwiny na odszkodowanie

Pojęcie współwiny ma istotny wpływ na rozstrzygnięcie związane z odszkodowaniem. Może wpłynąć zarówno na jego wysokość, jak i sposób podziału odpowiedzialności między strony uczestniczące w wypadku. Warto być świadomym tego aspektu i starannie analizować okoliczności zdarzenia w celu zabezpieczenia swoich interesów w przypadku wypadku drogowego.

Wysokość odszkodowania

Przechodząc do sedna tego artykułu – współwina, czyli przyczynienie się poszkodowanego do zaistnienia wypadku, ma wpływ na odszkodowanie, które może otrzymać. Dokładnie na jego wysokość, gdyż zostanie ono obniżone proporcjonalnie do stopnia współwiny – im większa, tym niższe odszkodowanie. 

Konsekwencje przyczynienia się do wypadku

Warto zaznaczyć, że współwina nie ogranicza się jedynie do obniżenia kwoty odszkodowania. Osoba, która została uznana za współwinną wypadku, może także stracić zniżki na swoją polisę OC, co oznacza wyższe opłaty za ubezpieczenie samochodu. Po drugie, istnieje ryzyko otrzymania mandatu karnego za kolizję, co ma wpływ na kartotekę kierowcy, a w konsekwencji może prowadzić do wzrostu składki ubezpieczeniowej.

Podział odpowiedzialności między strony

Jeśli wina została podzielona po połowie, co jest najczęstszym scenariuszem, oznacza to, że właściciele aut (poszkodowani, a zarazem sprawcy) mogą starać się o odszkodowanie z OC od ubezpieczyciela sprawcy. Ubezpieczyciel natomiast, kierując się wyrokiem sądu, wypłaci kwotę proporcjonalnie pomniejszoną do stopnia winy, np. 40 procent wartości szkody. Resztę trzeba pokryć z własnej kieszeni lub skorzystać z ubezpieczenia autocasco (AC), jeśli się go posiada.

Ustalanie współwiny przez ubezpieczycieli

Nierzadko towarzystwa ubezpieczeniowe także ustalają współwinę za wypadek, nawet jeśli uczestnicy zdarzenia mają różne wersje wydarzeń. Proces ustalania współwiny ma na celu uczciwe i sprawiedliwe podzielenie odpowiedzialności w przypadku wypadków drogowych. To gwarantuje, że poszkodowani otrzymują odpowiednie odszkodowania, a winni ponoszą konsekwencje swoich działań.

Ubezpieczenia Kolbuszowa

Ubezpieczenia Kolbuszowa

Autocasco – wsparcie w sytuacjach trudnych do rozstrzygnięcia

Ubezpieczenie Autocasco stanowi dodatkowe zabezpieczenie i pomoc, kiedy wystąpią trudności w określeniu, kto ponosi większą winę za wypadek lub kolizję drogową. Ten rodzaj polisy może okazać się zbawienny w przywracaniu sprawności pojazdu, zwłaszcza gdy kierowca sam przyczynił się do zdarzenia. Zakres pomocy i zasady działania AC zależą oczywiście od konkretnych warunków polisy, warto więc zaznajomić się z zasadami posiadanego ubezpieczenia.

Jednak to nie wszystko. Po dokonanej naprawie i wypłaceniu odszkodowania, nasz ubezpieczyciel ma możliwość złożenia tzw. roszczenia regresowego wobec firmy ubezpieczeniowej drugiego uczestnika kolizji. Oznacza to, że jeśli drugi kierowca także miał polisę AC, to jego towarzystwo ubezpieczeniowe może zostać obciążone częściowym pokryciem kosztów naprawy. Warto więc zastanowić się nad Autocasco, jako dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek trudnych sytuacji na drodze. 

Niezależnie od stopnia współwiny poszkodowanego, zawsze przysługuje mu prawo do odszkodowania. Jednak jego wysokość będzie uzależniona od stopnia winy oraz konkretnych okoliczności wypadku, a ustalenie tego może przeciągać się w czasie. Warto więc korzystać z ubezpieczenia Autocasco, które stanowi dodatkową i skuteczną pomoc na wypadek takich i podobnych sytuacji.

Jakie są korzyści ubezpieczenia utraty dochodu?

Każdego z nas może spotkać nieprzewidywalna sytuacja, która niekorzystnie wpłynie na naszą stabilność finansową. Choroba, wypadek, nagłe zwolnienie z pracy czy inna sytuacja losowa, powodująca utratę dochodu, może zdarzyć się w każdej chwili, stawiając nas przed poważnym wyzwaniem finansowym. Dlatego warto zastanowić się nas ubezpieczeniem od utraty dochodu, które zapewni spokój i stabilność w trudniejszych chwilach. Dzięki niemu będziemy mogli liczyć na środki niezbędne do codziennego funkcjonowania oraz pozwalające na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.  

Ubezpieczenie od utraty dochodu – na czym polega?

Ubezpieczenie od utraty dochodu to kluczowy element opieki finansowej, który umożliwia ochronę przed trudnościami wynikającymi z utraty zdolności do zarabiania. To narzędzie, które daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności w przypadku nagłych zdarzeń, takich jak choroby, wypadki czy utrata pracy, które mogą wpłynąć na nasze źródła dochodu. 

Ubezpieczenie od utraty dochodu, nazywane również ubezpieczeniem od utraty pracy, jest rodzajem polisy, która zapewnia regularne wypłaty w przypadku utraty dochodu przez osobę ubezpieczoną. Oznacza to, że w przypadku nagłej niezdolności do pracy lub zwolnienia, na skutek których dochód ulegnie zmniejszeniu lub całkowitej utracie, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, które pozwoli na pokrycie codziennych kosztów. Polisa ta działa jak tarcza ochronna, która pozwala utrzymać jakość życia, mimo trudności.

Korzyści posiadania polisy od utraty źródła dochodu

Ubezpieczenie od utraty dochodu to ważny instrument finansowy, który daje poczucie bezpieczeństwa i pewności w niestabilnym świecie. Ten rodzaj ubezpieczenia oferuje szereg korzyści, które pomagają w zabezpieczeniu przyszłości nas samych i naszej rodziny.

Poczucie bezpieczeństwa

Pierwszą i jedną z najważniejszych korzyści posiadania ubezpieczenia od utraty dochodu jest poczucie bezpieczeństwa. Życie pełne jest nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak wypadki czy choroby, które mogą powodować ciągły stres. Ubezpieczenie daje nam pewność, że nawet w trudnych sytuacjach będziemy mieć środki do utrzymania naszego standardu życia.

Pokrycie kosztów życia

Niezwykle ważną korzyścią, płynącą z posiadania ubezpieczenia od utraty dochodu, jest możliwość pokrycia codziennych kosztów życia. Rachunki, jedzenie, koszty edukacji dzieci – te wszystkie wydatki nadal muszą być opłacane, nawet gdy tracimy źródło dochodu. Ubezpieczenie od utraty dochodu pozwala na kontynuowanie życia, niezależnie od tego, co przynosi przyszłość. Dzięki temu, nawet w trudnych chwilach, możemy liczyć na stabilność finansową, dzięki czemu łatwiej będzie nam stanąć na nogi.

Ochrona przed zadłużeniem

Utrata dochodu często prowadzi do zadłużenia lub konieczności wykorzystania życiowych oszczędności. To z kolei może prowadzić do spiralnego zadłużenia i trudności w spłacie pożyczek oraz innych należności. Ubezpieczenie od utraty dochodu pozwala na uniknięcie tych pułapek finansowych, ponieważ pomaga w pokryciu posiadanych zobowiązań. Dzięki temu nie musimy obawiać się narastających długów ani konieczności pożyczania pieniędzy od rodziny czy przyjaciół.

Należy w tym momencie zaznaczyć, że posiadania polisy od utraty dochodu coraz częściej wymagają od swoich klientów kredytodawcy. Jest to praktyka mająca na celu zapewnić nie tylko spokój finansowy kredytobiorcy, ale także gwarancję ciągłości spłaty kredytu. Podejście to jest szczególnie istotne w przypadku kredytów hipotecznych, gdzie zobowiązania mogą obejmować znaczące kwoty i długotrwałe okresy spłaty. Posiadanie polisy od utraty dochodu w takim przypadku stanowi rozsądne zabezpieczenie, które minimalizuje ryzyko i zapewnia spokojne korzystanie z możliwości finansowania zakupu nieruchomości.

Pomoc w przypadku choroby lub wypadku

Nawet jeśli jesteśmy zdrowi i aktywni, nikt nie jest w stanie zapewnić, że tak będzie cały czas. W przypadku choroby lub wypadku, gdy nie jesteśmy w stanie pracować przez dłuższy czas, ubezpieczenie od utraty dochodu staje się kluczowym elementem wsparcia finansowego. Dzięki temu rodzajowi ubezpieczenia, możemy skupić się na powrocie do zdrowia, a nie na stresie związanym z utratą dochodu. To zapewnia spokój umysłu i pozwala skoncentrować się na procesie rekonwalescencji, zamiast martwić się o finanse.

Zabezpieczenie przyszłości rodziny

Niezależnie od tego, czy jesteśmy głównym żywicielem rodziny, czy współmałżonkiem, ubezpieczenie od utraty dochodu może zapewnić spokój w razie trudności finansowych. W przypadku, gdy utrata dochodu stanowi poważne wyzwanie, to ubezpieczenie może pomóc w zabezpieczeniu przyszłości naszej rodziny. Pozwala ono na kontynuację edukacji dzieci, opłacanie rachunków i zapewnienie naszym bliskim odpowiedniego wsparcia w razie naszej niezdolności do pracy.

Ubezpieczenia Tyczyn

Kto powinien rozważyć wykupienie polisy na wypadek utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu to skuteczna ochrona, dedykowana szerokiej grupie osób, natomiast powinni rozważyć ją przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące wolne zawody, takie jak programiści, informatycy, architekci, inżynierowie budownictwa, biegli rewidenci, księgowi, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, adwokaci, radcowie prawni, komornicy, pielęgniarki i położne, kierowcy, rzemieślnicy, aptekarze, marynarze oraz inne grupy zawodowe. Ponadto osoby zatrudnione na etacie, posiadające wysokie zobowiązania finansowe, jak chociażby kredyt hipoteczny. 

Agencja ubezpieczeniowa Meritum – Twój partner w zabezpieczeniu dochodu

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia od utraty dochodu może być skomplikowany, dlatego agencja ubezpieczeniowa Meritum to firma powstała po to, aby w tym pomóc. Nasi specjaliści z przyjemnością pomogą w znalezieniu najlepszego rozwiązania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Oferujemy szeroki zakres produktów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia utraty dochodu. Przyjrzymy się Twojej sytuacji i pomożemy w doborze ubezpieczenia, które zapewni najlepszą ochronę.

Warte podkreślenia jest to, że nawet jeśli bank wymaga od nas posiadania polisy od utraty dochodu w momencie podpisywania umowy kredytowej, nie musimy wcale decydować się na tą, którą on sam nam oferuje. Kontaktując się z nami, można liczyć na porównanie dostępnych opcji i wybór tej najkorzystniejszej – zapewnia Patrycja, specjalista ds. ubezpieczeń Meritum.

Ubezpieczenie od utraty dochodu jest ważnym narzędziem zapewniającym finansową stabilność i bezpieczeństwo. Daje nam pewność, że w razie trudności finansowych będziemy mieli wsparcie, które pozwoli nam utrzymać nasz standard życia i zadbać o przyszłość naszej rodziny. To inwestycja w spokojną przyszłość, która pomaga nam skoncentrować się na życiu, a nie na finansach.

Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Wśród wielu rzeczy, o które należy zadbać podczas przygotowań do podróży, jest wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), gwarantującej podstawową opiekę medyczną podczas pobytu za granicą – w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jak ją uzyskać? Co nam daje? Czy taka ochrona jest wystarczająca? O tym w poniższym artykule.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – czym jest?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do bezpłatnego korzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą w krajach objętych tym systemem (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii). 

EKUZ nie jest dokumentem obowiązkowym, ale warto go mieć, by wyjazd turystyczny, bądź służbowy, nie skończył się nieprzewidzianymi wydatkami za konieczność skorzystania z usług medycznych podczas pobytu za granicą.

Co pokrywa EKUZ?

W ramach karty EKUZ, podróżujący ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje ono w danym kraju. Ma takie same przywileje i obowiązki, jak mieszkańcy państwa, w którym przebywa. Każde zdarzenie losowe, które wymaga zastosowania pomocy medycznej – takie jak wypadek, kolizja, nagła choroba, kontuzja i inne – zostanie rozliczone na preferencyjnych warunkach, jeśli poszkodowany okaże EKUZ.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

By uzyskać kartę EKUZ, należy złożyć odpowiedni wniosek w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej, bądź jego delegaturze. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem poczty tradycyjnej bądź elektronicznie – przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) lub Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Wzór wniosku dostępny jest na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osobiście

Należy udać się osobiście do oddziału NFZ lub uprawnionej delegatury, a następnie wypełnić, podpisać oraz złożyć wniosek. Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że kartę EKUZ otrzymamy „od ręki”, co jest istotne zwłaszcza wtedy, gdy wyjazd ma szybki termin realizacji. Na wizytę najlepiej jest wcześniej umówić się telefonicznie, można także przynieść gotowy, wypełniony wniosek.

Poczta tradycyjna

Wniosek można przesłać także pocztą tradycyjną, na adres danego oddziału NFZ. Najlepiej, jeśli będzie to przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru, dzięki czemu będziemy mieć pewność, że dokumenty dotarły we właściwe miejsce.

Elektroniczna skrzynka nadawcza (ePUAP)

Należy zalogować się do serwisu, przejść do katalogu „zdrowie” i wypełnić odpowiedni wniosek. Zostanie on rozpatrzony w ciągu 5 dni roboczych (w okresie od czerwca do września termin ten wydłuża się do 10 dni roboczych), a karta EKUZ trafi pocztą pod wskazany we wniosku adres.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Chcąc złożyć wniosek przez IKP, należy zalogować się do serwisu, wejść w zakładkę „moje konto” i wyszukać informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym, pod którymi znajduje się opcja wypełnienia i przesłania wniosku. Jest on rozpatrywany w ciągu 5 dni roboczych (w okresie od czerwca do września do 10 dni roboczych), a informację o wygenerowaniu karty, bądź też odmowie jej wydania, znaleźć można w wiadomościach IKP.

Ubezpieczenia Tarnów

EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Warto pamiętać, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji medycznych i zakres jej ochrony jest mniej lub bardziej ograniczony, w zależności od kraju, w którym jest respektowana. Może dotyczyć to przejazdu karetką, operacji, usług stomatologicznych i wielu innych sytuacji, w przypadku których konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów lub całkowite ich pokrycie z własnej kieszeni. Dlatego, aby zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo podczas podróży, należy rozważyć dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Wykupuje się je jednorazowo przed każdym wyjazdem i co istotne – działać może podczas podróży zagranicznych na całym świecie.

Ubezpieczenie turystyczne powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i charakteru wyjazdu. Prócz kosztów leczenia i assistance obejmować może także ochronę NNW, OC, czy też odszkodowanie w razie kradzieży bagażu. Dobór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej może być kłopotliwy, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Meritum oferuje kompleksowe wsparcie w wyborze najlepszego rozwiązania, dzięki czemu można ze spokojną głową czerpać maksimum z każdego wyjazdu.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest ważnym dokumentem podczas podróży, umożliwiającym dostęp do podstawowej opieki medycznej w wielu krajach europejskich i kilku innych. Nie zapewnia jednak pełnej ochrony, dlatego warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Pozwoli ono uniknąć dodatkowych kosztów, zapewniając spokój i bezpieczeństwo podczas każdego wyjazdu.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w szkole?

Początek roku szkolnego to czas pełen oczekiwań, radości, i nadziei. Dla rodziców, to również moment, w którym podejmują ważne decyzje dotyczące dobra i bezpieczeństwa swojego dziecka. Jedną z takich decyzji jest ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. W większości szkół pojawia się możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego. Można także wybrać własną polisę o najkorzystniejszych warunkach. Jednak samo posiadanie ważnego ubezpieczenia, to jedno, natomiast drugie to posiadanie wiedzy na temat procedury uzyskiwania odszkodowania za ewentualne szkody poniesione przez dziecko w szkole. Podpowiadamy, jakie kroki należy podjąć, by uzyskać odszkodowanie za wypadek w szkole.

Kiedy mówimy o wypadku w szkole?

Priorytetem każdej placówki edukacyjnej jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim uczniom. Nie zawsze jednak da się uniknąć sytuacji, które nazywane są wypadkami w szkole. Zanim zagłębimy się w procedury, jakie podejmuje się po wypadku w szkole, warto poznać podstawową definicję tego rodzaju zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, za wypadek uważa się „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło między innymi w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty”. 

Jednocześnie poszczególne zdarzenia klasyfikuje się do kategorii wypadków lekkich (m.in. niewielkie uszkodzenia ciała, jak zadrapanie, stłuczenie, czy inne drobne obrażenia), wypadków ciężkich (kiedy uszkodzenia ciała są poważniejsze, jak chociażby skręcenie kostki, złamanie ręki, wstrząs mózgu), wypadków śmiertelnych (gdy na skutek danego zdarzenia i nie później niż 6 miesięcy od niego nastąpiła śmierć ucznia).

Wypadek dziecka w szkole – procedura postępowania

Dziecko łamie nogę podczas zajęć wychowania fizycznego, skręca kostkę na korytarzu w trakcie przerwy, czy też dochodzi u niego do zatrucia pokarmowego na wycieczce szkolnej – takich i podobnych sytuacji można mnożyć, natomiast niezwłocznie po ich wystąpieniu musi zostać wdrożona odpowiednia procedura postępowania. Przede wszystkim, niezwłocznie po wypadku, należy udzielić pomocy poszkodowanemu uczniowi. W tej kwestii odpowiedzialność spoczywa na nauczycielach, opiekunach, a w razie potrzeby – na odpowiednich służbach ratunkowych, takich jak pogotowie lub policja.

Następnie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni zostać poinformowani o wypadku w szkole. Informacja o zdarzeniu powinna być przekazana również pracownikowi BHP, społecznemu inspektorowi pracy, radzie rodziców oraz organowi prowadzącemu szkołę. W przypadku śmierci ucznia, dodatkowo musi zostać powiadomiona prokuratura, a w przypadku zatrucia – Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Co istotne, wypadek dziecka w szkole musi zostać odnotowany w rejestrze wypadków uczniów oraz znaleźć się w dzienniku. Do obowiązków dyrektora placówki należy powołanie zespołu powypadkowego, sporządzenie odpowiedniego protokołu powypadkowego i przeprowadzenie całościowej procedury. Protokół powinien być sporządzony w ciągu 21 dni po zakończeniu procedur powypadkowych.

Wszystko to jest niezwykle ważne z punktu widzenia rodzica i warto o tym wiedzieć, bowiem to właśnie rodzic, bądź uczeń, jeśli jest pełnoletni, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, a do tego potrzebna jest kompletna dokumentacja, obejmująca datę, okoliczności i opis zdarzenia, dane osobiste dziecka i rodzica, numer polisy, na którą jest zgłaszana szkoda, a także wszelkie inne informacje i dokumenty dotyczące kosztów leczenia bądź następstw wypadku.

Proces ubiegania się o odszkodowanie po wypadku w szkole

Proces ubiegania się o odszkodowanie po wypadku w szkole może różnić się w zależności od źródła, z którego planujemy uzyskać rekompensatę. Istnieje kilka możliwych źródeł odszkodowania, które warto rozważyć.

Polisa grupowa i/lub indywidualna

W przypadku wypadku w szkole, odszkodowanie można uzyskać z tytułu polisy grupowej i/lub indywidualnej. Jeśli dziecko jest objęte obiema polisami, można otrzymać rekompensatę zarówno z polisy grupowej, którą zwykle wykupuje się wykupić na początku roku szkolnego, jak i z osobistej polisy dziecka. Aby ubiegać się o odszkodowanie, trzeba zgłosić się do odpowiedniego ubezpieczyciela. Jeśli dziecko jest objęte dwiema polisami, konieczne jest powiadomienie obu ubezpieczycieli.

Odpowiedzialność cywilna szkoły (OC szkoły)

Placówka zazwyczaj posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), które może pokryć koszty wypadku spowodowanego zaniedbaniami wynikającymi z jej strony. Można zatem skierować pozew cywilny przeciwko organowi prowadzącemu szkołę. Jeśli pozew zostanie rozstrzygnięty na korzyść poszkodowanego, odszkodowanie zostanie pokryte przez polisę OC szkoły.

Odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Jeśli dziecko w wyniku nieszczęśliwego wypadku dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, można ubiegać się o odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Aby uzyskać to świadczenie, po zakończonym leczeniu trzeba złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją powypadkową i medyczną.

Ubezpieczenia Leżajsk

Ubezpieczenia Leżajsk

Ubezpieczenie NNW szkolne w Meritum

Każdy rodzic powinien wiedzieć, że szkoła, która posiada partnerstwo z daną firmą ubezpieczeniową i początkiem roku przedstawia konkretną ofertę, nie ma prawa narzucać rodzicom konieczności jej zakupu. Szkolne ubezpieczenie grupowe jest zwykle korzystne cenowo, natomiast patrząc na sumy wypłat, nie zawsze są one adekwatne w odniesieniu do skutków danego wypadku.

W Agencji Ubezpieczeniowej Meritum dokonamy porównania ofert kilku firm, dzięki czemu możliwy będzie wybór tej, która przedstawia najkorzystniejsze warunki, uwzględniając indywidualną sytuację dziecka. Jeśli dziecko uczestniczy w dodatkowych zajęciach sportowych i gra w piłkę nożną, w dużym stopniu narażone jest na kontuzję lub złamanie nogi. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na warunki ubezpieczenia obejmujące ten właśnie zakres zdarzeń. Analogicznie należy postępować w przypadku innych scenariuszy.

Życie pełne niespodzianek, a rola rodzica polega na zapewnieniu swojemu dziecku jak najlepszej ochrony, niezależnie od okoliczności. Warto być przygotowanym na ewentualności, których nie da się przewidzieć, dlatego każdy rodzic powinien zastanowić się nad tym, jakie ubezpieczenie może zapewnić dziecku najlepszą ochronę. 

Czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?

W trakcie przygotowywania wyjazdu myślimy o noclegu, trasie zwiedzania, środkach transportu. Jednak w naszych planach nie powinno zabraknąć jeszcze jednej istotnej kwestii, jaką jest nabycie ubezpieczenia turystycznego. Życie jest nieprzewidywalne, dlatego warto brać pod uwagę różne scenariusze, a wykupienie polisy turystycznej będzie najlepszym zabezpieczeniem finansowym, na wypadek zdarzeń, które mimo największych chęci ich uniknięcia, mogą stać się naszym udziałem. W poniższym tekście wyjaśnimy czym jest oraz jakie korzyści niesie ubezpieczenie turystyczne, dzięki czemu już nigdy nie będziesz mieć wątpliwości dotyczących tego, czy warto je mieć.

Ubezpieczenie turystyczne – czym jest i jak działa?

Ubezpieczenie turystyczne stanowi swoiste zabezpieczenie na czas podróży, czy to w kraju, czy za granicą. Po wykupieniu polisy ubezpieczeniowej turysta zyskuje od ubezpieczyciela gwarancję, że ten pokryje koszty związane z nieszczęśliwymi wypadkami, jakie przytrafiły się w czasie wyjazdu, a były przedmiotem umowy ubezpieczeniowej. Chodzi m.in. o koszty związane z opóźnieniem samolotu, wypadkiem, kradzieżą lub zgubieniem bagażu, ale przede wszystkim o koszty leczenia.

Można spotkać się z przekonaniem, że podczas zagranicznych podróży karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) wystarczy do pokrycia kosztów leczenia. Niemniej jednak, warto zdawać sobie sprawę, że EKUZ ma ograniczony zasięg terytorialny i oferuje jedynie podstawową opiekę medyczną. Nie obejmuje ona np. kosztów transportu medycznego do Polski, ani kosztów akcji ratunkowych, które potrafią być bardzo kosztowne. Dlatego wybierając się w podróż, zwłaszcza za granicę, warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia turystycznego, dostosowanego do naszych potrzeb i charakteru danego wyjazdu.

Ubezpieczenie turystyczne a EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument wydawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który uprawnia do korzystania z publicznej służby zdrowia w krajach europejskich na tych samych zasadach, co lokalni mieszkańcy. Niemniej jednak EKUZ nie powinien być jedynym ubezpieczeniem podczas podróży, ponieważ nie oferuje on szeregu dodatkowych korzyści.

EKUZ nie zapewnia transportu medycznego wewnątrz kraju i do Polski, nie umożliwia dostępu do prywatnej opieki medycznej ani wsparcia w kontaktach z placówkami medycznymi. Dlatego, szczególnie podczas podróży poza Europę, ubezpieczenie turystyczne staje się niezbędne. W takich przypadkach warto wybrać polisę z odpowiednio wysoką sumą ubezpieczenia kosztów leczenia, aby zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo finansowe.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne to inwestycja w spokojną podróż. Choć nikt nie chce myśleć o negatywnych scenariuszach podczas wyjazdu, warto być przygotowanym na wszelkie ewentualności. Dzięki ubezpieczeniu turystycznemu możemy podróżować z większą pewnością, że nawet w przypadku nieprzewidywalnych sytuacji, nasza podróż będzie bezpieczna i komfortowa.

Bezpieczeństwo finansowe

Jednym z głównych powodów, dla których warto wykupić ubezpieczenie turystyczne, jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa finansowego podczas podróży. W przypadku choroby lub wypadku za granicą, koszty opieki medycznej mogą być znacznie wyższe niż w naszym kraju. Ubezpieczenie turystyczne pokrywa te wydatki, umożliwiając nam skoncentrowanie się na zdrowieniu, a nie na walce z rachunkami medycznymi. Dodatkowo, w przypadku utraty bagażu lub innego mienia, ubezpieczenie turystyczne pozwoli nam otrzymać odszkodowanie, co znacząco ułatwi sytuację.

Pokrycie kosztów odwołanej podróży

Czasami sytuacje losowe, takie jak choroba, niespodziewane wydarzenia rodzinne lub problemy związane z pracą, mogą zmusić nas do odwołania zaplanowanej podróży. Bez ubezpieczenia turystycznego, możemy stracić znaczną część pieniędzy, które wydaliśmy na rezerwacje hoteli, biletów lotniczych i innych kosztów związanych z wyjazdem. Jednak odpowiednio dobrana polisa turystyczna może zapewnić nam zwrot tych kosztów w przypadku odwołania podróży z uzasadnionych przyczyn.

Ochrona przed ryzykiem

Podróżowanie zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko, zarówno pod względem zdrowia, jak i mienia. Ubezpieczenie turystyczne pomaga zminimalizować te ryzyka i zapewnia poczucie bezpieczeństwa podczas podróży. Dzięki niemu możemy skupić się na czerpaniu radości z podróży, a nie na obawach o ewentualne problemy.

Ubezpieczenia Mielec

Ubezpieczenia Mielec

Ubezpieczenie turystyczne – różne warianty

Ubezpieczenie turystyczne ma wiele wariantów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i planów podróży. Wśród dostępnych na rynku ofert są takie, które swoim zakresem obejmują szeroko pojęte usługi medyczne, zwrot kosztów anulacji rezerwacji, pokrycie strat związanych z kradzieżą, zgubieniem lub uszkodzeniem bagażu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czy zdarzenia związane z aktywnym wypoczynkiem i uprawianiem sportów ekstremalnych, takich jak narciarstwo, surfing czy wspinaczka.

Co ciekawe, można także rozszerzyć ubezpieczenie o klauzulę alkoholową. Szczególnie przy wakacjach all-inclusive lub planach spożycia większej ilości alkoholu niż zwykle, taka klauzula zapewnia, że ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia w przypadku zdarzeń po spożyciu alkoholu – zwykle sytuacje takie są podstawą wyłączenia ubezpieczyciela od odpowiedzialności. 

Jeśli planujesz wyjazd, warto rozważyć skorzystanie z usług naszej agencji ubezpieczeniowej Meritum. Specjalizujemy się w doborze najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych, które idealnie odpowiadają potrzebom i planom podróży danej osoby. Dzięki temu nasi Klienci mogą cieszyć się spokojem i bezpieczeństwem podczas swoich wyjazdów, mając pewność, że posiadają solidne ubezpieczenie na wypadek niespodziewanych sytuacji – przekonuje Monika, specjalista ds. ubezpieczeń agencji ubezpieczeniowej Meritum.

Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego zapewni spokojną i bezpieczną podróż, chroniąc przed nieprzewidywalnymi sytuacjami i dając pewność, że w razie potrzeby będziemy miał dostęp do wsparcia i pomocy. Dzięki temu możemy czerpać z wyjazdu wszystko to, co najlepsze, z większym spokojem i bezpieczeństwem.